Η Παράδοση

 
 

στις Πρέσπες είναι άμεσα συνυφασμένη με το ψάρεμα του τσιρονιού, την καλλιέργεια του φασολιού, το πανάρχαιο έθιμο της φωτιάς, αλλά και με τα χάλκινα μουσικά όργανα. Γιορτές και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην παράδοση, συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα των Πρεσπών.

 
 
 

 

Πλάβα

 
 
 
 
www.stemajourneys.com-prespes-greece-13.jpg
 
 
 

 

Έθιμο της φωτιάς

 
 
 
 
www.stemajourneys.com-prespes-greece-1562.jpg
 
 
 

 

Χάλκινα

 
 
 
 
www.stemajourneys.com-prespes-greece-1977.jpg
 
 
 

 

Πρέσπεια

 
 
 
 
www.stemajourneys.com-prespes-greece-1316.jpg
 
 
 

 

Γιορτή τσιρονιού και φασολιού

 
 
 
 
www.stemajourneys.com-prespes-greece-882.jpg